Home 22020-09-15T09:04:13+00:00

ÚLTIMS COMUNICATS

VEURE MÉS

TORNEM A DEMANAR PRÒRROGA AP’S 2020

Tots som coneixedors que el 2020 ha estat un any excepcional. Malauradament, hem viscut situacions que no ens esperàvem i ens hem hagut d'adaptar. Una de les conseqü.ncies ha estat la pròrroga del gaudiment de les hores d'AP’s de 2019 davant la

MANCANCES EN VESTUARI

Des de la 3SINDICAL hem adreçat escrit a SGRH. El motiu, les de cada dia més constants deficiències que estem constatant en referència al vestuari. Ja fa mesos que estem rebent queixes d’arreu del territori sobre el subministrament de diverses peces de la

OFERTES ASSEGURANCES SALUT

AMB SME, TENS FINS A 3 OPCIONS Recorda que si vols canviar d’assegurança caldrà informar per escrit amb un mínim d’un mes d’antelació a l’actual asseguradora. (màxim fins el 30 novembre pòlisses que finalitzen el 31 desembre)   +info https://www.sme-mossos.cat/wp-content/uploads/2020/11/assegurançasalut.pdf

TRACTE IGUALITARI PER ARRO

Registrada reclamació a SGRH en referència a  diferents serveis de les ARRO. Des de fa temps hem detectat que els agents de les ARRO quan van a cobrir un servei fora del seu àmbit operatiu, se’ls imputa una part de la jornada

CONCURS CAPORAL I SERGENT: LA BATALLA CONTINUA !!

Com be sabeu, quan es van publicar les bases dels concursos de promoció de Caporal i Sergent el sindicat SME vam fer un recurs potestatiu de reposició. En l’expositiu que des del sindicat SME vam presentar davant l’òrgan competent, i sempre a l’empara

  • 933 107 764

  • 932 935 361

  • sme@sme-mossos.cat

3 SINDICAL

INVESTIGACIÓ

JURÍDIQUES

ORDRE PÚBLIC

SALUT LABORAL

TRÀNSIT

ZONA PRIVADA

Entra ara a la zona privada del sindicat.

ACCEDEIX

ACCEDEIX A L’ATRI

ENTRA

DESCARREGUEU EL FULL DE CONTACTES DELS RESPONSABLES DEL SME

VEURE PDF

XARXES SOCIALS

Go to Top