rellotge5Dimecres dia 12/11/14 hem assistit a la darrera reunió de la comissió negociació, l’Administració ha tornat a lliurar-nos una proposta on és reflectien certs canvis envers la darrera proposta que ens van lliurar i que tots coneixeu. Com ja va sent habitual l’apartat que més diferències ens crea és el tema horaris i avui hem de ressenyar que s’ha donat un important pas enrere en quan al tema horaris, us l’exposem tot seguit amb els punts que per nosaltres han de ser rellevants.

Si fins ara no veiem millora global per enlloc en el dia d’avui encara és més difícil tenir cap esperança de millora col•lectiva.

>> Llegeix COMUNICAT CONJUNT