ceroEn data dijous dia 20 de novembre, hem assistit a la darrera reunió de la Comissió Negociació. L’Administració, després de 45 minuts de retard en l’inici de la reunió, s’ha presentat excusant-se per la seva impuntualitat i ens han comunicat que no han tingut prou temps per a fer els deures.

La Trisindical ha tornat a presentar, per enèsima vegada, una proposta per escrit per a la millora de les condicions laborals del col•lectiu, la qual podeu consultar a l’ enllaç de sota. L’Administració, després de rebre la nostra proposta sense mostrar massa interès, ha donat per acabada la reunió, informant-nos que ja rebríem la propera convocatòria i, acte seguit, han abandonat la sala.

En resum: avui RES DE RES. No sabem si el sindicat majoritari tindrà més novetats a informar, ja que s’han quedat a la sala esperant quelcom. ?

>> Llegeix COMUNICAT + PROPOSTA DE LA TRISINDICAL