141219_ciego_sordo_mudoAvui divendres 19/12/14 hem assistit a la imprevista  reunió  de la Comissió negociació convocada en menys de 48 hores i sense presentació prèvia de cap document a debatre (com sempre). L’ Administració ha iniciat la reunió donant resposta a la proposta que havíem presentat la Trisindical en la darrera reunió (penjada en les respectives webs) de la qual esmenten punt per punt la impossibilitat de fer-la viable i seguidament ens lliuren el nou redactat de la darrera proposta.

La Trisindical hem manifestat el nostre desacord a la proposta pel fet de mantenir greuges en el nostre col·lectiu i per la constant pèrdua de garanties laborals.

>> Llegeix COMUNICAT CONJUNT