AP3En data 24 de novembre la Trisindical hem adreçat escrit a la Subdirectora General de Recursos Humans per tal d’ exposar-li que Ens està arribant de diverses destinacions de Catalunya que s’estan donant directrius als serveis de Suport per tal que dins els cicles establerts per festes en cap cas es concedeixi cap dia d’assumptes personals pel procediment ordinari denegant-los sistemàticament.

>> Llegeix COMUNICAT CONJUNT + ESCRIT PRESENTAT