parc_mobil_furgone_rtllEn data 18 de desembre hem adreçat escrit al Director General de la Policia per denunciar la manca d’ efectius i material en el servei APEN de les regions RPMB i RPMN que fa que provoquin tot un seguit de disfuncions en el servei que detallem a continuació.

>> Llegeix COMUNICAT CONJUNT + Escrit