141128_dinersEn data 2 de desembre de 2014, la Trisindical hem adreçat escrit al Conseller d’ Economia, Sr. Andreu Mas-Colell, per trametre-li, a propòsit de la paga extraordinària de Nadal dels treballadors públics, que ja és prou vergonyós el fet que hagi lligat el pagament de la citada paga a la liquidació de l’ impost sobre els dipòsits bancaris però que encara és més vergonyós que ara, en recents declaracions seves, busqui excuses per tal d’assolir el que des del principi ha estat el seu objectiu, que no és altre que no autoritzar la recuperació de la 14ª paga de 2014.

>> Llegeix COMUNICAT CONJUNT + ESCRIT PRESENTAT