141119_investigacioLa Trisindical hem adreçat escrit al Director General de la Policia per tal de demanar-li que, donades les especials circumstàncies de treball de les Unitats d’ Investigació, tingui a bé considerar la nostra proposta de concentrar els cicles de vacances en els mesos de juliol i agost, la qual cosa permetria cobrir perfectament les necessitats del servei i d’una altra, conciliar de manera més eficaç la vida familiar i laboral dels treballadors.

>> Llegeix COMUNICAT CONJUNT + ESCRIT