141111_eurosEn data 25 de novembre, la Trisindical hem adreçat escrit al Conseller d’ Interior per tal de recordar-li que, a més de l’aplicació de la reducció salarial aplicada a tots els funcionaris des del maig de 2010, els mossos i mosses d’Esquadra van patir una altra retallada afegida, per l’incompliment de l’”Acord sobre equiparació retributiva del personal funcionari del Cos de Mossos d’Esquadra”, signat en data 13 de febrer de 2008 per totes les organitzacions sindicals representatives i el Departament d’Interior. És per això que demanem el pagament del darrer tram de l’”Acord d’Equiparació” i que ens sigui retornat allò que se’ns va manllevar injustament.

>> Llegeix COMUNICAT CONJUNT + ESCRIT PRESENTAT