150120_jubilacio_webEn data 15 de gener de 2014 la Trisindical hem adreçat escrit al Conseller d’ Interior per tornar-li a recordar que una de les reivindicacions de les nostres organitzacions sindicals és aconseguir l’avançament de l’edat de jubilació dels Mossos d’Esquadra als 60 anys, de la mateixa manera que es possibilita a altres col•lectius especials com els bombers, agents del Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i l’Ertzaintza.

Així doncs, hem continuat mantenint contactes amb el Ministerio de Empleo y Seguridad Social i en data 13 de gener ens hem reunit amb el Secretari d’Estat per a la Seguretat Social, Sr. Tomás Burgos, el Director General d’Ordenació de la Seguretat Social, Sr. Rafael Barberá, y la Directora de Gabinet del Secretari d’Estat, la Sra. Pilar Madrid. Durant la reunió va quedar palès que el Departament d’Interior no ha aportat cap dada que permeti avançar en aquesta qüestió i es va reiterar la necessitat de recopilar totes les dades necessàries per a fer els estudis per aprovar l’avançament de l’edat de jubilació tal i com recull la normativa aprovada l’any 2011, per la qual cosa recordem que en escrits de data 28/11/2012, 24/01/2013 i 21/10/2013 ja vàrem reclamar les dades sol•licitades, així com també vàrem recordar la petició feta directament per la Secretaria d’Estat per a la Seguretat Social directament a la Conselleria d’Interior.

Per això demanem que el Departament d’ Interior aporti les dades que necessita la Seguretat Social i realitzi els tràmits requerits per tal d’ avançar en la jubilació anticipada del CME.

>> Llegeix COMUNICAT CONJUNT + ESCRIT