150115_transit_webEn data 15 de gener de 2015 la Trisindical hem adreçat escrit al Director General de la Policia per fer-li arribar una incidència greu que hem detectat a l’Àrea Regional de Trànsit Lleida referent als quadrants dels horaris ja que fa uns quants dies ens va arribar la informació de què l’Inspector Cap de Trànsit Lleida, tenia intenció d’imposar un nou horari a alguns dels efectius de trànsit de l’esmentada comissaria i que aquest horari, molt similar al 2-2-3 però amb nombroses modificacions,  seria d’aplicació a partir del 1 de febrer d’aquest any 2015.

Com hem dit, segons les informacions rebudes, aquest nou horari seria  molt similar al 2-2-3 però amb nombroses modificacions, cosa que el fa ser un horari inexistent en el marc normatiu actual i en tot cas del tot inaplicable atenent els criteris d’horaris regulats pels efectius de Trànsit.

A banda de ser un horari que no és  normativament d’aplicació als esmentats efectius, ens sorprèn que a més a més sigui gairebé idèntic al quadrant 2-2-3 , el qual precisament en uns dies desapareixerà i quedarà extingit, sempre que s’acabi signant l’actual preacord en matèria d’horaris.

És per aquest motiu que demanem que no s’ acabi aplicant un horari que vulneraria la normativa actual en matèria d’horaris establerta pels efectius de trànsit.

>> Llegeix COMUNICAT + Escrit conjunt