150127_apsEn data 28 de gener la Trisindical hem adreçat escrit a la Subdirectora General de Recursos Humans de la Direcció General de la Policia per tal de demanar-li que quan els permisos d’ assumptes personals es denegin per necessitats de servei, aquestes hores puguin acumular-se al següent any policial.

>> Llegeix COMUNICAT TRISINDICAL + ESCRIT