150225_cascs_transitEntre els mesos de juliol i setembre de 2013, la gran majoria dels cascs dels motoristes de la Divisió de Trànsit van ser enviats a passar una ITV extraordinària per invenció de la Direcció General de Policia per ampliar la durada de la seva caducitat, davant de la impossibilitat de l’administració de comprar cascs nous.

Aquesta revisió extraordinària en el millor dels casos segons els corresponents certificats emesos per l’empresa “DynamicLine” de Múrcia garantia el seu ús FINS AL MES DE FEBRER DE 2015.

Aquests fets ja es van posar en coneixement del Cap de la Comissaria de Mobilitat en el mes de gener i fins el dia d’avui no s’han posat en contacte amb la TRISINDICAL per informar sobre aquesta problemàtica i donar una solució.

Per aquest motiu ES RECORDA i ES RECOMANA a TOTS ELS MOTORISTES DE TRÀNSIT que a finals de febrer NO FACIN SERVIR EL CASC DE PROTECCIÓ AMB LA ITV EXTRORDINÀRIA CADUCADA.

VIGILA EL TEU CAP!

>> escrit+comunicat caducitat cascs motorista trànsit