150212_cientifica_webUs informem que la Trisindical hem adreçat escrit al Director General de la Policia per informar-li que l’ any 2010, la DGP i els sindicats van arribar a l’acord anomenat de Guàrdies no Presencials (GnP) i que, d’ençà del passat 11 de gener 2015, d’una manera molt barroera i sense cap explicació ni negociació, ha estat suprimit i deixat buit de contingut per als membres de l’escala bàsica, no per a l’escala  intermèdia.

Fins ara, la UTPC de la RPMS estava organitzada, de dilluns a divendres nits, amb 1 agent presencial de 22:00h a 7:00h i 1 agent localitzable amb el mateix horari (GnP). Així mateix, en caps de setmana dia/nit, es disposava d’ 1 agent presencial de 7:00h a 19:00h, un altre de 19:00h a 07:00h i 1 agent localitzable les 24h de dissabte i diumenge (GnP).

Amb la nova ordre de servei  8/14 de la DIC de data 11/01/2015, ja vigent, s’han anul·lat tots els serveis localitzables de l’escala bàsica i la guàrdia queda de dilluns a divendres nits, amb 1 agent presencial de 22:00 hores a 07:00 hores i els caps de setmana amb 2 agents presencials de 07:00 hores a 19:00 hores i 1 agent presencial de 19:00 hores a 07:00 hores.

S’ha de tenir en compte que les activacions de les UTPC’s, en el torn de nit i/o festius entre setmana i/o cap de setmana, en que només treballa de manera presencial un agent, són per fets dels considerats GREUS o MOLT GREUS (com és el cas dels homicidis, assassinats, entitats de risc, …) els quals exigeixen la màxima observació i cura en tots els aspectes.

Amb aquesta nova modalitat de guàrdia, l’agent de la UTPC haurà de fer front completament sol a tots els requeriments derivats de serveis GREUS o MOLT GREUS, fet del tot inexplicable. A més a més, ara hi ha més guàrdies presencials en cap de setmana per agent, fet que fa que no hi siguin en dies laborables, en haver de realitzar el descans setmanal.

El  cos de mossos d’esquadra mai ha realitzat inspeccions d’aquestes característiques amb una sola persona, el que vol dir que els dirigents del CME acceptaran la disminució de la qualitat del servei.

Per tot l’exposat la Trisindical demanem que es retorni a la modalitat de guàrdia anterior a la Ordre de servei 8/14 DIC, que permetia una millor qualitat de servei, una millor resposta a la ciutadania i conseqüentment un bon nom al CME.

>> Llegeix COMUNICAT TRISINDICAL + ESCRIT