150209_dades_personalsUs adjuntem la Instrucció 4/2015, sobre l’ obligació dels membres del Cos de Mossos d’ Esquadra de comunicar determinades dades de caràcter personal i mantenir-les actualitzades en els registres de gestió de personal de la Direccó General de la Policia.

>>Instrucció 4/2015 modificació obligació comunicar dades.

.