150223_motoristaDes del dia 7 de gener de 2015, aquest cos de policia de la mateixa manera que la resta de cossos i forces de seguretat de l’estat, estan en estat d’alerta per amenaça terrorista. Per això, i un cop s’ha començat el repartiment de les demandades armilles de protecció personal, la Trisindical ha demanat al Director General de la Policia que faci un replantejament en el calendari del repartiment d’aquestes perquè en primer lloc siguin entregades al personal que les necessita de manera urgent per raons de servei.

Es dóna la circumstància, que els agents motoristes de l’especialitat de Trànsit no poden fer servir, en cas de necessitat, l’armilla de protecció exterior, simplement perquè aquesta no es pot transportar a la motocicleta. No obstant això, segons el calendari establert, als motoristes de l’especialitat de Trànsit no li seran entregades les armilles personals de protecció fins a l’any 2016, per la qual cosa, tots aquests agents queden desprotegits tot i estar en estat d’alerta per possibles atemptats terroristes.

És per aquest motiu que la Trisindical li demanen al Director General:

– Que faci les gestions corresponents per modificar el calendari d’entrega de les armilles de protecció personal perquè aquestes arribin al personal que les necessita de manera urgent (com seria els motoristes que realitzen servei en motocicleta), o bé;

– Que doni les ordres oportunes perquè els agents de l’especialitat de Trànsit no facin servei en motocicleta fins que disposin de les armilles de protecció personal que puguin garantir la seva seguretat.

>> Llegeix COMUNICAT TRISINDICAL + ESCRIT