medallas 2Mitjançant aquest sistema s’obté, l’anomena’t PGA07, una puntuació que per a uns no és més que una anècdota, però que per molts altres que han de participar en concursos, es converteix a l’hora de fer la seva reconversió a mèrits, en un factor determinant a l’hora d’assolir la destinació desitjada dins aquell  concurs.

Aquest sistema d’avaluació l’executen els caps vers els agents.

Fóra bo que els caps també poguessin saber a través d’aquest sistema d’avaluació el nivell de satisfacció que tenen d’ells.

Un sistema d’avaluació recíproc ens podria donar aquesta dada tan important .

Per aquest motiu hem presentat escrit al Director General de la Policia el Sr. Albert Batlle, per tal de què faci les gestions oportunes per què els agents puguin avaluar als comanaments.

>> LLEGEIX COMUNICAT 2015-03-19COMUNICAT_TRISINDICALavaluació del rendiment de treball.