Des de la Trisindimedallas 1cal ens hem assabentat de que diversos agents dels cos de Mossos d’Esquadra que havien estat proposats per a felicitació, al final no els ha estat lliurada.

Aquests agents han demanat explicacions per tal de saber per que no els ha estat lliurada la felicitació i el motiu és per que havien estat expedientats i/o sancionat dins el mateix any natural en que havien fet el mèrit a felicitació.

En un altre cas, l’agent havent participat en una actuació policial meritòria de felicitació, ni tan sols ha estat proposat per a rebrà la felicitació, quan la resta de partícips si que se’ls ha proposat.

 

Per aquest motiu la Trisindical demana que es donin les instruccions oportunes a qui creguin convenient per tal de que es lliurin les felicitacions a tots els agents afectats per aquesta incidència.

I més…

>> LLEGEIX COMUNICAT 2015_03_26_COMUNICAT_TRISINDICAL felicitacions no concedides