armillesDesde l’oficina de suport de ABP OSONA es va enviar un correu a tots els caps de torn manifestant que disposaven de totes les talles d’armilles, i que tots els agents ja podien passar en hores d’oficina a fer la prova.

L’escamot que estava en torn de nit, va enviar un altre correu manifestant que ells no podien fer l’amidament en les seves hores de feina i que per poder fer-ho haurien de venir en les seves hores lliures, sense cap mena de compensació de horaris ni quilometratge.

Desde la trinsidical, ens vam posar en contacte amb el cap de l’ABP per tal de poder trobar una solució a la problemàtica, però la única resposta va ser, que tant l’escamot 4 que estava de nits com l’escamot 5 que estava de festa, s’haurien de passar un dimarts, a fer l’amidament de les armilles, sense cap mena de compensació horària o de quilometratge.

Esperem desde la trisindical que la Prefectura de la Policia faci les gestions oportunes per tal de que tots els agents afectats puguin fer l’amidament a les seves comissaries dins el seu horari laboral i en el cas de no ser així, que es compensi amb hores de treball o quilometratge.

>>LLEGEIX EL COMUNICAT TRISINDICAL 150305_COMUNICAT_TRISINDICAL_ARMILLESOSOSNA