familia--644x362Des de la Trisindical demanem que no s’apliqui el canvi de seqüència de torns del quadrant que ha proposat el sindicat SAP UGT en aquells casos en que afecti la conciliació de la vida laboral i familiar.

Aquest canvi comporta un greu problema de conciliació laboral i familiar, a molts  membres del cos de Mossos d’Esquadra que tenen fills en comú i treballen en diferents  escamots, per tal de poder fer-se càrrec dels seus fills i de la feina.

Amb aquesta nova implantació horària, aquest solapament per la cura dels menors es fa impossible,  ja que es solapen els torns de tardes i nits.

Es obvi que el canvi de seqüència fa cas omís al referit Pla D’Igualtat, en aquells casos en que afecta la conciliació de les parelles de moss@s amb fills. 

Per la qual cosa des de la trisindical s’ha demanat a la Direcció General de la Policia, que es donin les instruccions oportunes a qui cregui convenient per tal que aquells agents es vegin afectats per aquesta mesura, no se’ls apliqui el citat canvi de seqüència el pròxim any policial 2016.

>> LLEGEIX COMUNICAT 150305 COMUNICAT_TRISINDICAL-CANVI SEQÜENCIA Q5