SALONDECONGRESOSAvui dia 7 d’abril, el Secretari General del SME, Carles MANRIQUE, ha convocat el Congrés Extraordinari del SME, segons article 17 dels estatuts. pel proper dia 7 de maig, a la Localitat de Vilanova del Vallés.

Per més informació llegeix comunicats

Llegeix Comunicats;

>> Convocatòria Congrés               >>  Normes congressuals

>> Ordre del dia                             >>  Reglament congrés