investigacion2
Aquest divendres dia 22 de maig de 2015, es resoldrà parcialment el concurs oposició d’Investigació mitjançant publicació al DOGC.

Heu de saber que els agents cessaran en el lloc de treball que ocupen el segon dia hàbil següent al de la publicació de la resolució de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Un cop cessats, els agents prendran possessió en la nova destinació:

– L’endemà del cessament si la destinació adjudicada no implica canvi de localitat de destinació;

– Com a màxim al tercer dia del cessament si la destinació adjudicada comporta canvi de localitat de destinació dins la regió policial;

– Com a màxim al cinquè dia del cessament si la destinació adjudicada comporta canvi de localitat de destinació a una altra regió policial.

Per més informació no dubteu de posar-vos en contacte amb el vostre delegat.

 

>> Llegeix Comunicat en pdf