mesa-redonda 1El proper dia 19, es tornarà a celebrar Les Esquadres Alternatives II.

El debat ” La Premsa i els Mossos d’Esquadra”

Per més informació i reserva de plaça, trucar als telèfons de contacte del SME, SPC o CAT

 

>> Llegeix cartell informatiu Esquadres Alternatives II.