mesa-redonda 1Abril 2015. Per part de la Trisindical s’informa i es debat sobre els següents punts.

FELICITACIONS

– MANCA DE VEHICLES ADIENTS PER TAL DE PODER DONAR UN SERVEIEN CONDICIONS, TENINT EN COMPTE EL GRAN AMBIT RURAL EN EL QUE TREBALLEM

– SERVEI DE RURAL A LLEIDA

– MANCA DE SEGURETAT EN ELS  ACCESOS A LES DEPENDÈNCIES POLICIALS.

– FALTA DE MANTENIMENT EN CONDUCTES DE SISTEMES DE REFRIGERACIÓ I SIMILARS. CONSTATACIÓ AMB LA CAIGUDA DE SOSTRES EN ALGUNA COMISSARIA, I LES POSSIBLES ZONES QUE PODEN REVESTIR PERILL EN UN FUTUR OBSERVANT L’ESTAT D’ALGUNES PLAQUES DEL SOSTRE.

– MANCANCES EN FORMACIÓ. SEGUEIXEN EXISTINT. PAUTES I CRITERIS PER UN PRESENT I FUTUR.

– GREUS PROBLEMES EN COMUNICACIONS. CONSTANTS PÈRDUES DE COBERTURA I INFINITAT DE PROBLEMES AGREUJATS EN LES ÚLTIMES SETMANES.  Des de

– UNIFORMITAT. CONTINUEN EXISTINT PROBLEMES.

– REVISIONS OAC’s. CRITERIS, OBJECTIUS, MÈTODES, ETC. 

– DÈFICIT I ANOMALIA IMPORTANT REFERENT AL TEMA  JIHADISTA. MANCA INFORMACIÓ, ERRORS EN ELS NIVELLS.

I més….

 

>> Llegeix comunicat Comunicat reunio RPP abril15