LearningL’ Asociació Policial COP’S CAVE  conjuntament amb el Sindicat Policial Mossos

d’ Esquadra SME, han desenvolupat  aquest    CURSO AVANZADO DE DETENCIÓN DE PERSONAS  amb  l’objetiu  de dotar als agents dels  coneixements  mínims  necessaris per  poder afrontar amb garanties la detenció d’una persona, minimitzant el risc respecte l’agent.

Aquesta formació va dirigida a unitats  de treball de las següents famílies, SEGURETAT CIUTADANA, INVESTIGACIÓ i POLICIA JUDICIAL.

Entre d´altres temes es farà.

  • – Teoría dels moviments i tècniques bàsiques per afrontar amb garanties una progressió en un inmoble o espai reduït (pisos, locals, etc…)
  • Teòrica / Práctica de com amb una persona que no vols ser detinguda (tècnicas de control i arrest)  traball en binomi.
  • Extracció de personas d’un vehícucle – Pràctiques de tècniques de defensa policial per poder extreure una persona d’un vehícle quan  aquesta no col.labora amb els agents.

I més…

>> Llegeix Comunicat: 02015-06-02_ Curs Avançat de detenció.

>> Llegeix Objectius Curs .DETENCIÓN PERSONAS (SME)