150223_mestarragona_armillesDonat que a dia d’avui el país encara està en Nivell 4 d’estat d’alerta per amenaça terrorista, així com l’aplicació del quadre d’accions segons el nivell d’alerta que ha elaborat la Prefectura el Cos de Mossos d’Esquadra, des de la Trisindical ens estem trobant amb la següent problemàtica:

  • Hi ha unitats del Cos, que en els vehicles no disposen d’armilles exteriors de diferents talles, per la     qual   cosa no es pot adaptar a les característiques físiques de l’agent que l’ha d’utilitzar. De manera que trobes que són petites (no donen la suficient seguretat a l’agent) o per un altre banda són molt grans ( de manera que aquesta queda recolzada sobre la funda de la pistola i la inutilitza i tampoc permet la maniobrabilitat de l’agent) arribant , en alguns casos,a rebre ordres de comanaments dient que si o si es posin l’armilla encara que sigui tres talles més grans ( totalment incoherent).
  • Una altre problemàtica és la utilització de les armilles sota temperatures elevades, la qual cosa representa una situació de manca d’higiene ja que no hi ha armilles de substitució i s’han de fer servir les mateixes de forma continuada i en diferents torns de treball els 365 dies a l’any.
  • I més …….

>> Llegeix comunicat COMUNICAT_TRISINDICAL reubicació armilles exteriors del cos