arro5La Instrucció 8/2013, de 27 de març sobre criteris d’aplicació al cos de Mossos d’Esquadra del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servi recull que per tal que les comissions de servei i més concretament les comeses especials de caràcter circumstancial generin indemnitzacions per raó de servei de manutenció i allotjament cal omplir una sèrie de requisits

Un dels requisits que cal omplir és que el funcionari comissionat hagi de desenvolupar les seves funcions fora del seu àmbit d’actuació ordinari.

Ens troben que d’acord amb el Decret 415/2011, de 13 de desembre, d’estructura de la funció policial de la Direcció General de la Policia, l’àmbit d’actuació ordinari dels funcionaris adscrits a les àrees regionals de recursos operatius, unitats regionals de policia administrativa, sales regionals de comandament, unitats regionals de proximitat i atenció al ciutadà és propi de la Regió Policial corresponent.

Això ens porta a que a efectes pràctics ens trobem amb que els funcionaris que presten servei a la Unitat de Policia Administrativa i també els que presten a ARRO de la Regió Policial del Pirineu Occidental i que tenen la seu central a la Seu d’Urgell, si han de prestar servei a Pont de Suert o Vielha no tenen dret a indemnitzacions ja que no surten de la seva regió policial ……

>> Llegeix comunicat 2015-06-08_COMUNICAT_TRISINDICAL imdemnitzacions per raó de servei