arro 2Des de la Trisindical hem pogut comprovar que als agents que recentment han finalitzat el curs d’ARRO, els han dotat amb una única granota d’estiu i una altra única d’hivern.

El pitjor de tot, no és que amb una sola granota per temporada és del tot insuficient sinó que a més, aquestes granotes són reutilitzables, ni tant sols són noves.

Se’ns fa difícil de comprendre aquesta decisió, sabent de les condicions tèrmiques que es donen a l’estiu al nostre país i de les quals ja n’hem tingut un primer tast majúscul en forma d’onada de calor aquest mes de maig en que ens trobem.

Realment saben vostès, els que gestionen el tema d’uniformitat d’ARRO, quin tipus de treball realitza aquesta unitat? Són conscients de que treballen en torns de 12 hores, 7 dies seguits? Si en el transcurs del seu servei es taquen la granota, no els dona temps de rentar-la d’un dia per l’altre i no els permet complir el Decret d’Imatge.

Des de la Trisindical li demanem que doni les instruccions que vostè cregui convenients per tal que es doti de granotes als agents d’ARRO, de manera que tots ells disposin com a mínim de dues granotes d’estiu i de  dues d’hivern.

>> Llegeix comunicat 2015-06-08_COMUNICAT_TRISINDICAL uniformitat adequada Arro