estiu 1Fa uns dies enrere el Govern Central va dictar el Real Decret 10/2015 en el qual, entre altres millores pels empleats públics, passaven de 5 dies d’assumptes personals a 6.

Aquest increment d’un dia més d’assumptes personals pel nostre col·lectiu es tradueix en què passem de tenir les 41h 40min. actuals a un total de 50 hores.

Si visiteu l’ATRI veure-ho que ja s’ha actualitzat i ja mostra el nou còmput d’hores d’assumptes personals.

Aquestes hores d’assumptes personals es poden gaudir fins el  dia 31 de gener de 2016.

 

>> Llegeix Comunicat increments assumptes personals