galones 1BASES   CONCURS GENERAL PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE LA CATEGORIA DE MOSSO/A CAPORAL/A  DEL COS DE MOSSOS D’ESQUADRA

En referència al concurs de les categories de sergent/a i sotsinspector/a, us informem que s’ha decidit publicar, abans les convocatòries del concurs general els processos de lliure designació per a la provisió de llocs de treball d’aquestes categories  . Una vegada resoltes aquestes, iniciar les convocatòries de concurs general de les categories de sergent/a i sotsinspector/a.

>> bases i solicitud CG mosso 10015 

                                                                              >> bases i solicitud CG caporal 20015

                                                                              >> comunicat ajornament publicacio CG sergent sots