Pregunta-Paga-Extra 2El passat dia 12 de setembre, va sortir publicat al BOE , que es concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de Crédit en el pressupost de l’Estat…..

A l’Article 1 del esmentat decret, s’estableix la Recuperació de la paga extra de desembre de 2012.

“Articulo 1 . Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012 del personal del sector público.

A l’Article 2 del esmentat decret, preveu un permís de sis (6) dies d’assumptes personals, així com també la inclusió d’un permís per antiguitat i dies addicionals de vacances.

L’Esmenta’t Reial Decret Llei va entrar en vigor el passat dia 12 de setembre, per aquest motiu demanem la mateixa celeritat en la seva aplicació i compliment. 

>> Llegeix comunicat; 2015-09-16_COMUNICAT_TRISINDICAL recuperació paga extra..

>> Llegeix Escrit;      Escrit Recuperació paga extra..