CONSELL POLICIA 5 D’OCTUBRE 

tener-reuniones2– Ens exposen quin ha estat l’estat actual dels processos selectius que ja estan en marxa i ens lliuren cronograma actualitzat. Us adjuntem a aquest comunicat documental al respecte.

– Ens fan una breu explicació de les previsions que hi ha de lliurament de material i uniformitat. En aquest sentit, podeu trobar esquema il·lustratiu complet de les previsions de lliurament a d’Intranet corporativa.

 – El departament no es planteja a dia d’avui un canvi d’uniformitat en el cos.

– No es crearà una comissió de vestuari per tractar temes d’uniformitat per que l’escenari per parlar aquest temes ja existeix i és el comitè de seguretat i salut laboral.

– Qualsevol problema que hi hagi en denegacions de reposició extraordinària d’uniformitat, li podem fer arribar a RRHH i li donaran solució ràpida.

I més….

>> Llegeix Comunicat 2015-10-08_COMUNICAT_TRISINDICAL Consell Policia.

>> Cronograma info concursos i cronograma octubre 2015. Consell Policia