zeit ist geld, Geldscheine und Münzen im Hintergrund eine UhrDEMANEM ES FIXI UN TERMINI MÀXIM PEL PAGAMENT DE LES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DE SERVEI

Des de la Trisindical hem detectat que cada vegada amb més insistència es demora el pagament de les indemnitzacions per raó de servei generades pels agents del cos de mossos d’esquadra.

Disposem d’un Decret que regula la determinació, l’acreditació i el pagament de les diferents indemnitzacions per raó del servei a la Generalitat de Catalunya i una Instrucció que regula els criteris d’aplicació del citat Decret en el cos de mossos d’esquadra

  >> Llegeix comunicat  COMUNICAT_TRISINDICAL  indemnitzacions per raó de servei