tener-reuniones2MODIFICACIÓ DEL RÈGIM D’INCOMPATIBILITATS

Ahir dimecres 25 de novembre vàrem assistir a la reunió a la que ens va convocar l’Administració per informar-nos sobre la modificació del règim d’incompatibilitats del cos de mossos d’esquadra.
Com ja sabeu, a dia d’avui tenim molt restringida la possibilitat de exercir una segona feina, tret de casos molt puntuals.

L’informe que ahir ens va lliurar l’Administració -i que va presentar com la feina feta durant gairebé un any de treball amb els signants del darrer Acord d’Horaris- proposa la modificació de la Llei 10/ 1994 de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (articles 45, 68 i 69) pel que fa a incompatibilitat i règim disciplinari, amb la introducció d’un text que, com podreu comprovar, és un “copiar-enganxar” de l’article 15 de la LO 9/2015 del Règim de Personal del Cos Nacional de Policia, excepte en allò que és refereix als agents en situació de segona activitat, que en el cas del CNP tenen un règim més flexible pel que fa a les autoritzacions que no el que proposa la DGP pels mossos. El canvi de normativa permetrà, doncs, que els moss@s puguin desenvolupar una altra activitat remunerada, com ja poden fer els membres del CNP des del passat mes d’agost.

 

I més..

>> Llegeix comunicat 2015-11-26 PLANTILLA_COMUNICAT_SME incompatibilitats