COPS caveTROBADA SINDICATS I PREMSA EN SESSIÓ FORMATIVA A COPS CAVE

Divendres dia 4-12-15 els sindicats SME i USPAC ens vam trobar amb periodistes que normalment fan temes policials i successos. L’objectiu era ensenyar com de complicades poden ser situacions que ens trobem diàriament a la feina. Una identificació que es complica, que una persona vagi armada, etc… Com bé deia un company instructor “no és fàcil”. I poder explicar la necessitat imperiosa d’una formació continuada al cos de mossos.

Per poder fer-ho, vam llogar per un matí les instal·lacions de l’associació COP´S CAVE.

Associació de companys de diferents cossos policials sense ànim de lucre on fan formació de tot tipus pels companys. Instal·lacions exemplars que s´han fet ells sols.

I més..

>> Llegeix comunicat:cops cave formació..