NOVES CONDICIONS PER L’ASSEGURANÇA PER BAIXES NO LABORAL 2016

A causa de l’alta sinistralitat de la pòlissa, la prima havia pujat substancialment.

En vista de les queixes rebudes i les vostres aportacions, el sindicat SME a fet un gran esforç a tots els nivells aportant i renegociant el millor preu possible amb les mateixes condicions.

Quedant el preu final  de la pòlissa en 55 euros.

També volem informar, que l’any vinent només es beneficiarà i regularà el preu segons les incidències obertes amb la companyia.

 

>> Llegeix comunicat 2015-12-16PLANTILLA_COMUNICAT_SME assegurança nou preu

>> Rètol assegurança: 141217_POSTER_ASSEGURANCA_BAIXA_NO_LABORAL_2016(N)1