salud laboral..Reunits en Comitè de Seguretat i Salut amb data 11 de desembre hem debatut els següents punts:

  • Es crea un grup de treball per la prevenció dels riscos psicosocials al CME.
  • Problemes psicològics.Hi Ha hagut un increment molt elevat de casos entre els mossos.
  • SRC Girona. S’incorporaran noves mesures correctores per intentar eradicar els casos de lipoatròfia. Reconeixen que té difícil solució. Es plantejarà un trasllat de les dependències a un lloc més adient.
  • Protocol de Resolució de Conflictes. Com vam dir al Consell de la Policia: el protocol de resolució de conflictes queda sense efectes quan hi ha la intervenció de la DAI. Demanem que sigui la pròpia DAI qui derivi els problemes interpersonals al protocol de resolució de conflictes. La Prefectura manifesta que el protocol és una eina que la DAI ha de fer servir quan les situacions denunciades tinguin un caràcter de conflicte entre treballadors. Es farà una reunió amb la DAI per donar directrius sobre el protocol.
  • Reunió amb l’ICAM. Al gener es reunirà el Departament amb la Seguretat Social. Es proposarà que hi ha Incapacitats Permanents Totals que podrien seguir mantenint la condició d’agents de la policia fent “tasques operatives d’intervenció indirecta”.
  • El 2016 està previst iniciar el curs de riscos laborals bàsic de 30 hores per a tots els agents del CME de forma telemàtica.
  • La uniformitat de l’ASCO. El fabricant ha reconegut els problemes i faran els canvis sense cost.
  • Les fundes d’armilla reflectant per Trànsit estan previstes pel 2n trimestre del 2016.
  • Els problemes presentats a Cornellà i Sant Andreu estan recollits per solventar-la.

I més temes….

 

>> Llegeix comunicat: 2015-12-11_COMUNICAT_TRISINDICAL reunió comité salut laboral(N)