Enfermería1Si estàs de baixa mèdica, ni DAI ni Santa Eulàlia

Quan treballador rep una incapacitat laboral temporal (ITL) de l’ICS o de la pròpia mútua ASEPEYO té el condicionant que NO està habilitat per treballar ni per fer desplaçaments a l’empresa per la qual es treballa (els anomenats in itenere)

Això significa que estant de baixa mèdica i patir un accident durant el desplaçament a la feina o dins els centres de treball MAI seran coneguts com a laborals, la qual cosa no tenen dret a indemnització de l’asseguradora per accidents laborals ni a rebre les prestacions corresponents de la Seguretat Social.

i més..

>> Llegeix comunicat ; Comunicat Trisindical Baixa médica