des1REINCORPORACIÓ DESPRÉS D’EXCEDÈNCIA

Son bastants els agents del cos de mossos d’esquadra que estant en excedència voluntària per interès particular i no havent passat els dos anys des del inici de la mateixa, sol.liciten de reingressar de nou al cos i la seva sol.licitud els és desestimada.

Cert és que la normativa en matèria d’excedències recull que no es pot romandre menys de dos anys en aquesta situació administrativa. Però també és cert que en els darrers anys totes les peticions de reingressar al cos sense haver complert aquest requisit havien estat estimades.

I més…2016-03-01_COMUNICAT_SME Reincorporació després d’excedència…

>> Llegeix comunicat: