cambio-hora-verano

Compensació  hores de descans no gaudides amb coeficients 

…La nit del 26 al 27 de març de 2016, es va dur a terme el canvi d’hora, passat de l’horari d’hivern a l’horari d’estiu. Degut a  l’avançament del rellotge en una hora, els agents que treballaven aquell cap de setmana en torn diürn, només van poder descansar 11 hores entre jornades enlloc de les 12 hores establertes legalment…

i més…

>> Llegeix comunicat: 2016-04-18Comunicat SMe descans 12 hores. Coeficients