escudo mossosterminis de presa de possessió del concurs general

“Les persones funcionàries prendran possessió en la nova destinació l’endemà del cessament si la destinació adjudicada no implica canvi de localitat de destinació; com a màxim al tercer dia del cessament si la destinació adjudicada comporta canvi de localitat de destinació dins la regió policial o àrea regional de trànsit; i com a màxim al cinquè dia del cessament si la destinació adjudicada comporta canvi de localitat de destinació a una altra regió policial

>> Llegeix comunicat: 2016-04-201 comunicat sme Presa possessió