tener-reuniones2REUNIÓ DELS SINDICATS  AMB ELS CAPS DE LA RPC

En data 27 d’abril de 2016 ens hem reunit els sindicats representatius amb els Caps de la Regió Policial Central. Després de tres anys sense que no fos convocada cap reunió, per fi i gràcies a l’escrit que vam presentar la TRISINDICAL al Director General al gener de 2016, aquest ha ordenat al Cap de la Regió que ha de mantenir reunions periòdiques amb les organitzacions sindicals.

Donat que els sol·licitants de la reunió hem estat la TRISINDICAL i ho vam fer per escrit al Director General, el comissari Cap de la Regió, ha declinat respondre a les nostres demandes, ja que segons ell, ho farà el Director General. Per tant, els 19 punts que la TRISINDICAL havia plantejat, tant sols ha donat resposta a quatre punts.

I més:

>> Llegeix comunicat: reunio Caps RPC