Després de visitar les instal·lacions (per dir-ho d’alguna manera) de la CD de La Jonquera, juntament amb el Delegat de Prevenció de Riscos Laborals del CAT, hem demanat explicacions al Director General registrant un document en data 21 de Juliol de 2016. Tot i que ja s’ha comunicat en diverses ocasions, inclús denunciat (SPC a Inspecció de Treball any 2012), continuem amb la mateixa precarietat i sense posar cap remei a la inseguretat d’aquest mòdul, que van dir que era provisional

I més…

>> Llegeix comunicat: Comunicat Trisindical . La Jonquera