Mossos_ARRO_1

El passat mes de maig vam adreçar escrit al Director General en el qual denunciàvem el greuge que patia la ARRO de la Regió de les Terres de l’Ebre(RPTE), ja que es desplaça regularment cap a Barcelona per donar cobertura al POEA, i les hores que aquesta unitat d’ARRO destina a aquest servei, els son imputades com a hores ordinàries quan a altres ARRO de territori se’ls estan imputant com a extraordinàries.

 

Doncs bé, fruit del citat escrit de denúncia i de multitud de gestions empreses pel SME, hem aconseguit que les hores que la ARRO de la Regió de les Terres de l’Ebre(RPTE) fa per donar cobertura al POEA siguin imputades com a extraordinàries tal i com es fa amb la resta d’ARRO de territori.

 

>>Llegeix comunicat: hores extres ARRO RPTE