vacaciones

El SME hem impugnat parcialment, per la via administrativa, els criteris de tramitació de permisos, publicats per l’Administració aquesta mateixa setmana.

 

Concretament impugnem la part que regula la possibilitat de realitzar hores extres en situació de reducció de jornada perquè entenem que el fet d’estar gaudint una reducció no hauria de privar de poder fer hores extres fora del tram horari reduït.

 

I també impugnem la novetat que han introduït a la regulació, segons la qual cal fer una comunicació prèvia al cap de la unitat de destinació de l’absència al lloc de treball sigui per motius de llicència, permís, reducció de jornada, etc, quan entenem que ja és prou comunicació prèvia la mateixa concessió del permís posterior a la tramitació.

 

>>Llegeix comunicat: impugnacio parcial criteris tramitacio permisos