El SME, ara que ja ha passat i finalitzat el procés del concurs general de les categories de mosso i caporal, demana a l’Administració mitjançant escrit a Direcció General, les dades de provisionalitat, comissions de servei i distribució d’aquestes dades per Regions per tal d’analitzar l’escenari de personal que ha quedat un cop finalitzat el procés..

>> Llegeix comunicat:SME ANALITZARÀ ESCENARI POSTCONCURS GENERAL