transit 1

 

Avui dimarts, 20 de setembre de 2016, l’Administració ha presentat a les organitzacions sindicals el seu nou pla estratègic de futur per Trànsit.

L’administració ens ho ha presentat com un replantejament del model funcional i territorial actual.

Des del punt de vista funcional Trànsit es pot dividir en cinc àmbits diferents:

-Investigació d’accidents.

-Transports.

-Vigilància i Circulació.

-Educació, Mobilitat Segura.

-GRD.

I des del punt de vista territorial, la idea de futur és reduir els actuals 22 sectors de trànsit a només 16.

 

Per tant, la idea de futur és suprimir sis sectors de trànsit. Segons el divisió de trànsit no es farà de forma traumàtica. A cap agent dels sectors que es suprimeixin se l’obligarà a canviar de destinació. Aquests agents seguiran prestant servei de trànsit a la destinació actual.

 

Els sectors que se suprimiran són els següents: Sant Feliu de Guíxols, Olot, Mataró, Igualada, Montblanc, Mora.

 

Ens hi han insistit molt que no es farà marxar a ningú de la seva destinació actual. Que seguiran prestant servei on són actualment i en la mateixa especialitat de trànsit fins i tot quant amb el pas del temps només quedin tres o quatre efectius de trànsit en aquella destinació.
En aplicació del nou pla estratègic, el primer que ja es notarà serà que ja no sortiran places oferides d’aquests sectors en els pròxims concursos de trànsit.

 

>>Llegeix el comunicat en pdf