rpmnEl 5 d’Octubre vam mantenir reunió amb els caps de la RPMN, us fem resum del que es va comentar:
Sala regional: denunciem la manca d’efectius i denegació d’APs. Ens informen que hi ha una mitjana de 87% d’APs concedits. Recordem a tothom que les peticions es realitzin de manera formal per a que constin els números de denegacions reals. També ens informen que els canvis de torn venen donats perquè hi ha 9 efectius rebaixats de nits. Les pantalles danyades seran substituïdes properament.
Defensa extensible: rebem queixes de la mala qualitat, s’obren soles. Hi ha companys que encara no la tenen perquè no tenen la formació. Ens informen que a la regió hi ha 311 companys sense formar, però que l’ARRO té previst planificar-la abans del 24 d’octubre.
ABP Rubí: altes temperatures (fins a 30ºC). Comenten que van rebre avís d’avaria el 21 d’agost, que van instalar 10 “pingüins” per tota la comissaria i que des de llavors monitoritzen les temperatures de tota l’ABP. Ens informen que la setmana de l’1 de novembre es canviarà la bomba de calor (fred i calor).
Pineda: s’instal·laran 4 ventiladors per a les zones sense finestres (OAC).
Terrassa: manca de material a Científica, es va fer petició a UTPC i ho han demanat al SAUC. El problema de la il·luminació exterior ho traslladen a la Comissió de Seguretat.
Sta. Coloma G.: manca de porta entre recepció i OAC, ho traslladen a la Comissió de Seguretat. Ens hem queixat de la calor al menjador i ens informen que també ho estan monitoritzant per intentar arreglar el problema.
St. Adrià: queixa sobre denegació AP’s. Ens informen que la estadística diu que hi ha una mitjana de 83’9% de concedits.
Sta. Perpètua: caps de torn no cobren el plus. Segons els caps regionals abans de l’estiu es va fer una reunió per decidir quins caporals tindrien la responsabilitat i que a partir del 14 de setembre es cobraria. Ja hi ha cap d’OAC després de la NO renovació del caporal comissionat.
Valoraran amb la Comissió de Seguretat la possibilitat d’enfosquir els vidres menjador i tapar les tanques del pàrquing exterior.
Mataró: aire condicionat de UI/Científica no funciona, es van fer uns treballs i teòricament ja funciona.
Ens emplacen a una nova reunió l’1 de desembre, on ens informaran dels dispositius (Ironman i CanetRock).
>>Llegeix el comunicat pdf