plataforma-cge COMUNICAT DE PREMSA PLATAFORMA SINDICAL SCC/CGE:
Fruit de la manca de diligència, eficàcia i empatia de les administracions, Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya davant dels nombrosos casos de càncer que s’estan donant a la SCC/CGE de Barcelona, més de 12 sindicats que representem a GUB, Bombers, Mossos i personal laboral que treballen en aquest edifici, hem creat una plataforma per tal de denunciar públicament que AQUEST ÉS UN EDIFICI MALALT. En tant sols 10 anys i sense disposar d’una xifra oficial, en aquestes instal·lacions hi ha hagut més de 15 casos de CÀNCER, un 400% més que a la resta de la plantilla per la qual cosa demanem EL TRASLLAT IMMEDIAT DELS TREBALLADORS A UNES ALTRES INSTAL·LACIONS.

 
Cal recordar que aquestes instal·lacions van ser inaugurades l’any 2006 en un espai, que per les seves condicions havia de ser provisional. En aquest sentit i en el llarg d’aquests anys han sortit diverses notícies de diferents emplaçaments per aquest Centre de Gestió d’Emergències i presumpte Sala Conjunta i de Coordinació.

 
Les instal·lacions que alberga l’edifici del carrer Lleida 28 fa aigües per totes bandes.
Es tracta d’un soterrani sense llum natural, hi ha rates sota el terra tècnic per on passa la ventilació forçada sense cap tipus de conducció, amb la qual cosa l’aire passa per on hi ha aquestes rates aixecant tot tipus d’olors i pols, la temperatura de la sala es controla des d’una empresa externa i no es pot modificar al moment que es necessita, els vestuaris són casetes d’obra sense dutxes i el control de la temperatura el duu també una empresa externa que no té servei les 24h, entre motes d’altres coses.

 
Però el més greu és que aquest és un EDIFICI MALALT, sense disposar de dades oficials ja que no ens les han facilitat mai, sabem que en aquests deu anys hi ha hagut més de 15 casos de càncer entre el personal que ha passat per aquestes instal·lacions, un 400% més que a la resta de la plantilla segons estudis realitzats per l’Agencia de la Salut l’any 2012 sobre 8 casos existents en aquells moments els quals han augmentat en quatres anys fins a més de 15.

 
Per aquests fets i degut a la gran incidència que hi ha en aquest lloc de treball d’ones electromagnètiques, els sindicats de l’Ajuntament de Barcelona van sol·licitar que es duguessin a terme unes probes de mesurament per tal de descartar que aquestes ones fossin perjudicials pels treballadors.

L’Ajuntament, va contractar dues empres les quals van fer un estudi certificant que els paràmetres que hi havia en aquestes instal·lacions estaven dins la normativa vigent i que no eren nocius per a les persones. Estudi basat en uns mesuraments als quals vam assistir els representants sindicals amb assessors tècnics qualificats, i vam poder comprovar en les dues ocasions que aquests mesuraments eren totalment incorrectes, ja que entre d’altres coses, es van fer amb dispositius que no estaven calibrats ni eren els dispositius per mesurar espais interiors.

 
Després de que l’Ajuntament de Barcelona no fes cas a les nostres al·legacions, els tres sindicats amb representació a l’Ajuntament de Barcelona, vam optar per formalitzar una denuncia dels fets a la Inspecció de Treball, la qual va obligar a l’Ajuntament a dur a terme uns nous mesuraments.

 
Per mitjà de la Plataforma s’ha sol·licitat que aquest nou estudi el dugui a terme el Departament d’Inspeccions del Ministeri d’Indústria i Telecomunicacions.
A dia d’avui no hi ha cap estudi que pugui descartar que aquestes ones electromagnètiques siguin la causa del desmesurat nombre de càncers que hi ha hagut en aquest edifici, per la qual cosa i davant de tots aquests fets no entenem com les administracions continuen després de 10 anys sense prendre cap mesura i deixant que els seus treballadors emmalalteixin en aquest edifici.

 
Es tracta de la vida dels seus treballadors, des de la plataforma EXIGIM EL TRASLLAT IMMEDIAT DELS NOSTRES COMPANYS I COMPANYES.

 

 

NO ES JUGA AMB LA SALUT DELS TREBALLADORS.

Plataforma de la SCC/CGE.
Barcelona 06 d’octubre de 2016.

 

>>Llegeix el comunicat en pdf