lupaASSUMPTE: Guàrdies investigació
Sr. Albert Batlle i Bastardes
Director General de la Policia
Departament d’ Interior

 

 

Senyor,

Ja fa anys que des dels serveis d’Investigació bàsica es van duent a terme serveis de guàrdia presencial, no presencial, regional, per agrupació, etc. adaptant-nos als diferents ritmes de desplegament del Cos, suplint mancances d’efectius que es resolien amb bona voluntat i predisposició per part dels Agents que havien de cobrir aquests serveis.

Tants d’anys de canvis, adaptacions i experiència sembla ser que han donat com a resultat des del passat dia 9 de juny de 2016 una nova Directriu Tècnica (DT) de Coordinació en l’àmbit de la investigació de la PGME –PREP 3269/16-.

Aquest document, que no ha estat presentat ni tan sols com a borrador al SME, posa ordre als serveis que afecten a tota la família d’Investigació i regula les guàrdies, però tot i tenir una DT per part de la Prefectura, després de mes de 3 mesos encara no es compleix, i quan es fa, es en detriment del treballador!

 

Les guàrdies territorials PRESENCIALS han de complir els mínims següents:

 

Horari diürn   Festius i Caps de setmana

Horari 24 hores

 

Les guàrdies en AGRUPACIONS han de complir els següents criteris:

 

Guàrdia en agrupacions d’efectius de diferents ABP’s en què les plantilles no permetin una prestació continuada del servei les 24 hores –han de treballar almenys els mateixos agents que ho farien si la guàrdia fos individualitzada per ABP.

 

Amb que ens trobem? Doncs que es cobreix tota una Regió amb quatre efectius –en el millor dels casos- d’Investigació en horari nocturn, amb temps de resposta i desplaçaments gens operatius, desconeixement del territori i dels acords amb diferents partits judicials, Forenses, serveis mèdics, problemàtiques específiques de la zona i realitzant serveis de prevenció.

No s’entén per que l’Administració redacta i valida uns requisits quan els incompleix des del primer moment. Cada cop més els agents als serveis d’Investigació també arriben a l’edat de poder demanar segones activitats, agents que no fan nits, greuges comparatius amb agents de científica, anàlisi o salut pública que no fan guàrdia presencial de nit depenent de l’ABP, o que si ets Caporal, depenent la Regió on treballis hagis de fer-ne o no… Però el més greu de tot es que hi hagi agents sense formació específica que acceptin realitzar aquestes guàrdies i la majoria de les vegades ells sols.

 

Tot el que exposem, no son casos aïllats. Son casos planificats!!

 

Es per aquest motiu que li demanem que s’apliqui amb criteris objectius Directriu Tècnica de la Prefectura i que es deixi de posar a agents sols o sense la formació per pertànyer a l’especialitat, indiferentment del nivell d’alerta eb que ens trobem, per maquillar la mancança d’efectius a les UI’s.

 

 

Cordialment,

 

 

 

Ramon Lopez i Margarit
Secretari d’Acció Sindical del SME

 

>>LLegeix el comunicat en pdf